Bērnudārzs

1

Bērnudārzs “Laisma” Rīgas klusajā centrā izsludina jaunu audzēkņu uzņemšanu. Mēs atrodamies Vesetas ielā 9, blakus "Rietumu bankai".
Mācību maksa 360 euro mēnesī. Cenā ir iekļautas ikdienas nodarbības, izglītība pie profesionāliem pedagogiem, gādīgu auklīšu uzmanība, mūzikas un sporta nodarbības, rotaļas un spēles, kā arī pastaigas ārā labiekārtotā spēļu laukumā.

Saņemot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu 132,33 euro apmērā, bērnudārza apmeklējums izmaksās tikai 128 euro mēnesī.
Bērniem līdz 5 gadu vecumam iespējams pretendēt uz Valsts līdzfinansējumu 95 euro apmērā.

Pieejami arī citu Pierīgas pašvaldību līdzfinansējumi.
Cenā nav iekļauta trīsreizēja ēdināšana (4,50 euro dienā).
Bērnudārzā tiek uzņemti bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem.

Privātā vidusskola LAISMA savu darbību ir sākusi 1993. gadā.

Pirmā licence saņemta 1994. gada 17. martā. Akreditācijas lapa Nr. 1862. Akreditēta līdz 2014. gada 7. novembrim.
Skola īsteno:

  • Pirmskolas izglītības programmu;

  • Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei latviešu mācībvalodā;

  • Mazākumtautību pirmskolas izglītības programmu;

  • Mazākumtautību programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei.

Bērnudārzā darbojas trīs grupas, katrā 12 audzēkņi.


Ievērojot vecāku vēlmes, 1996. gadā tika izveidota pirmsskolas grupa, kurā skolotāju bērni, māsas un brāļi mājas atmosfērā mācās, radoši darbojas un iepazīt pasauli. "Mūsu kredo –"Pilns dvēseles komforts audzēknim. " Mēs ievērojam audzēkņu vēlmes un cienām tās. Tāpēc mūsu bērni aug mierīgi un līdzsvaroti. Emocionāli mierīgā atmosfērā pie mums tiek vadītas daudz un dažādas attīstošas nodarbības. Savstarpējās attiecības balstās uz cieņu, atbalstu un ieinteresētību pret ikvienu bērnu. Profesionāli un mīļi pedagogi palīdzēs ikvienam justies labi, iedrošinot un palīdzot iepazīt pasauli sev apkārt.
Skolā ir plašas, mājīgas telpas un zaļš pagalms pastaigām un dabas vērojumiem. Bērni mācās saprast dabu, to vērojot. Katru mēnesi īpaša uzmanība tiek pievērsta kādai tēmai. Piemēram, rudens. Tas nozīmē, ka visās nodarbībās iepazīsim leksiku, skaitīsim pārgājienā salasītās rudens lapas, zīmēsim tās, dziedāsim dziesmas un skaitīsim dzejoļus par rudeni, veidosim izstādes un projektus. "
Nodarbību laikā bērni mācās nodibināt kontaktus ar citiem cilvēkiem un apkārtējo pasauli, mācās patstāvīgi ģērbties, akurāti nolikt drēbes, sakārtot savu darba vietu, rotaļlietas, tīrīt zobus, lietot nazi un dakšiņu, iegūst pirmo pieredzi kā jādzīvo kolektīvā, un tātad – kā prast piekāpties, dzirdēt citus, dalīties, gaidīt, darboties komandā.
Tā kā skolā īpaša uzmanība tiek veltīta valodu apguvei, arī bērnudārzā audzēkņiem tiek piedāvātas angļu, krievu, latviešu un franču valodas. Plānojam apgūt arī ķīniešu vai japāņu valodu.